RUČENÍ ZA DAŇ

 

Dostali jste se do takové situace? Neváhejte nás kontaktovat!

 

V některých případech je namísto daňového dlužníka povinen zaplatit daň jeho ručitel. Nejznámější případy ručení za daň jsou tyto:

Zákon o dani z přidané hodnoty poskytuje institut, jak se ručení ve výše uvedených případech vyhnout. Je jím možnost uhradit daň z přidané hodnoty z ceny dodávky zboží či služeb přímo na účet správce daně.

Předtím, než správce daně může vyzvat ručitele k úhradě dlužné daně, musí splnit několik podmínek. Především se musí pokusit nejprve vymáhat zaplacení daně na daňovém dlužníkovi. Splnění této podmínky si ručitel může ověřit pomocí nahlédnutí do spisu daňového dlužníka, neboť po obdržení ručitelské výzvy má procesní postavení stejné, jako původní daňový dlužník.

Proti ručitelské výzvě lze podat odvolání, které má odkladný účinek.

 

 

Dostali jste se do takové situace? Neváhejte nás kontaktovat!

Čím dříve se na nás obrátíte, tím lépe Vám můžeme pomoci!

 

Kontakty

Telefon: +420 244 914 070
Mobil: +420 602 427 342
Email: info@censitio.cz

Adresa

Ratajova 1113/8
148 00 Praha 4 – Kunratice